پایگاه خبری دست دوز - خبر
10/03/1399 0 نظر

سازندگان البسه و پوشاک، به محض ورود پارچه به انبار، آن را معاینه و وارسی می‌کنند، به نحوی که در پروسه‌ی تولید، هرگونه عیب و ایرادی که در پارچه وجود داشته باشد را خیلی زود متوجه می‌شوند.

10/03/1399 0 نظر

چرم از زمان‌های قدیم، از کالاهای مهم بشمار آمده است. پیش از آنکه بشر بتواند با استفاده از برگ‌ها و الیاف گیاهی پارچه ببافد؛ چرم، نقش اساسی در پوشش بدن برای انسان داشته است. چرم، بافتی طبیعی است که ساختار سه بعدی ویژه‌ای دارد. افزون بر عایق بودن در ...

10/03/1399 0 نظر

سازندگان البسه و پوشاک، به محض ورود پارچه به انبار، آن را معاینه و وارسی می‌کنند، به نحوی که در پروسه‌ی تولید، هرگونه عیب و ایرادی که در پارچه وجود ...

10/03/1399 0 نظر

ژئوتکستایل یک ماده نساجی نفوذ‌پذیر مصنوعی است که برای بهبود ویژگی‌های خاک از آن استفاده می‌شود. این ماده هنگامی که با خاک ترکیب می‌گردد، توانایی ...

Hide Main content block