پایگاه خبری دست دوز - خبر
25/05/1399 0 نظر

البته متاسفانه کاهش بنیه مالی مردم باعث رکود صنعت چرم شده و اگرچه الان نسبت به ماه های گذشته شرایط بهتر است اما نسبت به سال قبل همین موقع اوضاع بدتر است.

Hide Main content block